LO Nedre Romerike holder årsmøte i Lillestrøm rådhus 19. april 2022 klokka 18. Rett etter årsmøtet blir det temamøte med  Liv Tørres, leder i LOs internasjonale avdeling.

Årsmøtet

Til forretningsorden

Vi foreslår ingen taletid ved oppstart, men hvis det skulle bli ett behov foreslås 3 minutter.

1. Godkjenning av innkalling og forretningsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to til å skrive under protokollen
4. Årsberetning 2021
5. Regnskap 2020 og 2021 inkludert revisjonsberetning
6. Innkomne forslag -kommet inn 2 forslag, ligger ved under.
7. Handlingsplan 2022
8. Budsjett 2022
9. Valg

Innkomne forslag

Forslag fra Fellesforbundet avdeling 1 ved Magne Glimdal:

  1. Lage ett internasjonalt utvalg, med at leder til dette utvalget velges på årsmøtet og møter på styremøter med tale og forslags rett. Utvalget bør bestå av minst 3 personer som er engasjert i lokal LOs område. Leder velges for 1 år av gangen.
    Styrets innstilling: Forslaget støttes

  2. Lage ett senior utvalg. Leder av utvalget velges på årsmøtet og møter på styremøter med tale og forslags rett. Utvalget bør bestå av minst 3 personer som er engasjert i lokal LOs område. Leder velges for 1 år av gangen.
    Styrets innstilling: Forslaget støttes

Lederne i underutvalg tiltrer LO Nedre Romerikes styre som rådgivende medlemmer med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Temamøte

Rett etter årsmøtet blir det temamøte. 

Vi er så heldige å få lov til å låne litt av tiden til Liv Tørres, for tiden leder i LOs internasjonale avdeling.

Liv Tørres er tidligere kjent fra flere topplederjobber. I perioden 2011–2015 var hun generalsekretær i Norsk Folkehjelp og fra 2016 til 2019 direktør ved Nobels Fredssenter. Tørres har også vært forskningssjef ved Fafo og politisk rådgiver for arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Hun har en lang yrkeskarriere fra internasjonalt arbeid og har i flere år bodd og arbeidet i Sør-Afrika, hvor hun er gjesteprofessor ved Wits University i Johannesburg. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap om den sørafrikanske fagbevegelsens påvirkning på hvordan apartheidstyret ble felt.

Møtet er åpent for alle – velkommen skal du være!

Med vennlig hilsen
Iren Bekkevold Berg
leder

Mohammad Malik
nestleder