Foto: LO

Også i sommer vil unge tillitsvalgte besøke ungdom på arbeidsplasser på Nedre Romerike for å sjekke at de ikke blir utnyttet.

De fleste unge studenter og elever jobber ekstra om sommeren. LO Nedre Romerike mener det er viktig at møtet med arbeidslivet blir en bra opplevelse. Derfor jobber LO nedre Romerike for å bedre unges rettigheter i arbeidslivet gjennom LOs sommerpatrulje, som arrangeres hvert år.

600 unge tillitsvalgte over hele landet oppsøker ungdom på arbeidsplassene for å høre hvordan de har det og hva LO kan bidra med for at de får det enda bedre.

LO Nedre Romerike besøker mange typer arbeidsplasser i løpet av sommerpatruljeperioden både innenfor privat og offentlig sektor. Noen av besøkene er planlagte, mens andre skjer uten varsel.

Meld deg på LOs sommerpatrulje her