Hensikten med LOs ungdomsarbeid er å ivareta unge medlemmers interesse i arbeidslivet ved å løfte saker som bidrar til bedre vilkår for ungdom, gjennomføre tiltak som rekrutterer og skolerer ungdom til engasjement i fagbevegelsen og gi unge grunnlag og motivasjon for å ta verv i egen organisasjon.

Ungdomsutvalget på Nedre Romerike består av folk fra ulike forbund i LO-familien som er bosatt i ulike områder på Nedre Romerike. Blant medlemmene under 30 år finner man både studentmedlemmer og medlemmer som er gang med vanlig arbeid.