LO er Norges største lønnstakerorganisasjon med over 960.000 medlemmer og er om lag halvparten kvinner og menn. LO organiserer i både privat og offentlig sektor, og i alle bransjer og yrker.

LO Nedre Romerike er samarbeidsorgan og lokalorganisasjon for Landsorganisasjonen i Norge. LO Nedre Romerike er paraplyorganisasjon for LOs totalt 24 fagforbund. For tiden er 16 av forbundene representert på Nedre Romerike og utgjør drøyt 12.000 medlemmer. LO Nedre Romerike omfatter kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Nittedal og Lunner.

Individuelt er man medlem i en fagforening og fagforeningen er medlem i LO. Er det flere fagorganiserte i en virksomhet, har man en klubb.

Det de største forbundene i regionen er:

LO Nedre Romerike jobber for at de tilslutta fagforeninger/avdelinger samordner sitt faglige og politiske arbeid for på best mulig måte fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.