Epost:
lo.nedre.romerike@gmail.com

Postadresse:
LO Nedre Romerike
Postboks 112
2001 Lillestrøm

Styret

Leder:
• Iren Bekkevold Berg, Fagforbundet

Nestleder:
• Runa Bolstad Laume, Handel og Kontor

Sekretær:
• Marit Iren Larsen, Fagforbundet

Kasserer:
• Jarle Finstad, Postkom

Leder, ungdom:
• Marius Svendsen, Handel og Kontor

Styremedlemmer:
• Odd Ravn, FO
• Ingjard Berg, Fellesforbundet
• Jon Øystein Ekerhovd, Fellesforbundet
• Grethe Einan, Fagforbundet
• Jan Harald Helgesen, Fellesforbundet

Varamedlemmer:
• Nina J. Johnsgård, Fagforbundet
• Nenad Grujic, NTL

Ungdomstillitsvalg:
• Øyvind Skjøld, EL og IT Forbundet