Årsmøtet avholdes i kantina på Skedsmo rådhus onsdag 22. mars 2017 kl. 18.00.

Dagsorden:

 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning 2016
 5. Regnskap 2016
 6. Innkomne forslag
 7. Handlingsplan 2017
 8. Budsjett 2017
 9. Valg

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 8.mars 2017.

Fra valgkomiteen:

 • På valg dette årsmøtet er: Nestleder, revisor, 2 styremedlemmer og 2 varamedlem for styret. Leder og nestleder i ungdomsutvalget.
 • Forslag sendes lo.nedre.romerike@gmail.com snarest og innen 8. mars 2017. Forslag kan også sendes i post til LO Nedre Romerike Postboks 112, 2001 Lillestrøm

Rett etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte med tema. Egen invitasjon kommer.

Velkommen!