Velkommen til temamøte om Vest-Balkan på Lillestrøm rådhus torsdag 16. april klokken 19.00.
Vi får besøk av Tor Hernes, som er er medlem i NTL Forsvaret, ansatt i Forsvarsdepartementet og utdannet statsviter. Han vil fortelle om sitt opphold og erfaringer fra ungdomsbrigader i Jugoslavia på 70-tallet. Tor vil trekke noen linjer til dagens situasjon på Vest-Balkan og dele noen av sine synspunkter på det med oss.

Møtet er åpent for alle – velkommen skal du være!