Både årsmøtet og temamøtet om Balkan er utsatt. Nye datoer vil bli fastsatt senere.